Dosa-dosa besar isteri terhadap Suami,mohon Dihindarkan.

Sudah menjadi kewajiban si isteri untuk mematuhi peraturan si suami sahnya, selagi tidak melanggara syariat.Dengan itu janganlah si isteri melakukan dosa-dosa ini kerana dosa ini boleh menyebabkan si isteri boleh masuk ke neraka Allah SWT.  

Berikut ini senarai dosa istri terhadap suami yang patut dielakkan oleh Si isteri:

1.Mengabaikan suami sebagai ketua/pemimpin rumah tangga

2. Menolak untuk bergaul dengan suami (hubungan suami istri).

3. Tidak mahu bercantik (Berdandan) didepan suami.

4. Menjerumuskan suami kedalam hal-hal dilarang Allah SWT.

5.Menentang perintah suami

6.Tidak menemani suami tidur.

7.Memaksa dan memberatkan beban suami dalam mencari nafkah.

8.Keluar dari rumah tanpa izin dan pengetahuan dari suami.

9.Menerima tetamu laki-laki yang dibenci oleh suami.

10. Tidak mahu merawat ketika suami jatuh sakit

11.Menyuruh suami menceraikan madunya.

12.Meminta cerai tanpa alasan yang sah.

13.Mengambil harta suami tanpa izinnya.

14.Lari dari rumah suami tanpa diketahui oleh suami

15.Mentaati perintah orang lain di rumah suaminya

Dalam hal ini, Sabda Rasulullah SAW : “Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur“. Ditanyakan: “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau bersabda: “Mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: ‘Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu“ (HR : Bukhari dan Muslim).

Leave a Comment

Your email address will not be published.